Keypoint Consultancy
Keypoint Parking - vooruitgang in stilstand

Organisatie

Succesvol samenwerken aan complexe projecten vereist een goede relatie tussen partijen. Sinds de start van Keypoint Parking blijken wij met onze opdrachtgevers hechte relaties te hebben opgebouwd, veelal resulterend in de wens om de samenwerking voort te zetten.

Als opdrachtgever krijgt u te maken met de relatief platte organisatie van Keypoint Parking. Flexibel pragmatisme, zelfstandig optreden en korte lijnen naar collega-adviseurs staan voorop. Keypoint-medewerkers kenmerken zich, naast hun vakdeskundigheid, door betrokkenheid en innovativiteit. Dat hieraan een methodologische en gestructureerde aanpak ten grondslag ligt is voor ons vanzelfsprekend. Daarnaast hebben Keypoint-adviseurs een sterk bestuurlijk invoelingsvermogen met oog voor alle aanwezige -en mogelijk conflicterende- belangen. Dit zorgt ervoor dat onze adviezen nuchter en uitvoerbaar zijn. Onze nauwe band met de Universiteit Twente en Keypoint Consultancy is een waarborg voor ons innoverende vermogen en onze deskundigheid.