Keypoint Consultancy
Keypoint Parking - vooruitgang in stilstand

Projectaanpak

Keypoint Parking onderscheidt zich door haar eigen projectaanpak: een gedoseerde mix van bestuurskunde en civiele techniek. Door de combinatie van procesmatige aanpak en inhoudelijke expertise blijken we bestuurlijke en politieke besluitvorming te kunnen versnellen. Wij schrikken er daarbij niet voor terug om de knuppel in het hoenderhok te gooien: kritische vragen stellen over doelen, nut en noodzaak dragen naar onze mening alleen maar bij aan een beter product.