Keypoint Consultancy
Keypoint Parking - vooruitgang in stilstand

Projecten

Parkeeractiviteiten vormen de basis van onze bedrijfsactiviteiten. Keypoint Parking een aantal terreinen tot onze specialiteit:

Binnen deze speerpunten bestrijken wij de gehele beleidscyclus. Onze mix van zowel bestuurskundige als civieltechnische kennis komt daarbij zeer goed van pas. Dat wil zeggen, dat wij zowel bij beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering als beleidsevaluatie ingeschakeld worden. Daarbij beschikken wij op de genoemde speerpunten over de nodige inhoudelijke expertise, maar treden wij eveneens vaak op als project- of procesmanager. Indien nodig sturen wij dan ook gespecialiseerde collega adviesbureaus aan. Zodoende kunnen wij ook gebruik maken van aldaar aanwezige specialistische kennis.

Bij onderzoeksprojecten werken wij, waar nodig, tevens samen met de vakgroep verkeer en vervoer van de Universiteit Twente en onderzoeksbureau I&O en Keypoint Consultancy. Keypoint Parking levert daarvoor de inhoudelijke expertise, geeft bij het ontwikkelen en uitvoeren van projecten uitvoerbare, praktische adviezen en kan, door middel van monitoring en evaluatie, met u meekijken naar -of terugblikken op- de effecten.