Keypoint Consultancy
Keypoint Parking - vooruitgang in stilstand

Inhoud

Het boek telt 15 hoofdstukken en 8 bijlagen. In het kort wordt een beschrijving gegeven van de hoofdstukken.

1. Parkeergarages; waarom, wanneer en waar Een inleiding op de criteria en een beschouwing over trends bij parkeergarages (8 pagina's).

2. OriŽntatie op het ontwerp Hierin staan de uitgangspunten voor het ontwerp en de ontwerpprincipes bij garages met meer parkeerlagen (10 pagina's).

3. Ontwerpproces Een beschrijving van de diverse ontwerpfases, van initiatief tot evaluatie (8 pagina's).

4. Wetten en vergunningen De regelgeving als randvoorwaarde en de benodigde vergunningen (8 pagina's).

5. Bouwproces en kosten Informatie over bouwprocessen, risicomanagement en de kostenverdeling bij combinatiebouw (10 pagina's).

6. Bouwconstructie en uitvoering Aandacht voor de constructieve aspecten, waaronder ook toelaatbare belastingen (6 pagina's).

7. Ontwerp: toegang & parkeervloer Een beschrijving over in- en uitritten, parkeerstructuren, trappen en trappenhuizen en bijzondere ruimtes (14 pagina's).

8. Ontwerp: hellingbanen Bijzondere aandacht voor hellingpercentages, veiligheid, waterafvoer en hellingbaanverwarming (6 pagina's).

9. Wegwijs voor gebruiker Alle informatie om de gebruiker te laten parkeren, te voet de garage te verlaten, te laten betalen en de garage uit te rijden (18 pagina's).

10. Verlichting Aandacht voor de verlichting in parkeergarages en de visuele aspecten daarvan, uiteraard inclusief de noodverlichting (10 pagina's).

11. Afwerking wanden, plafonds & vloeren Gegevens over de visuele inrichting en het coaten van parkeervloeren (8 pagina's).

12. Ventilatie, detectie en brandveiligheid Een beschouwing over richtlijnen en het dimensioneren van ventilatiesystemen (8 pagina's).

13. Installaties Kennisinformatie over onder meer parkeerapparatuur, deuren, liften, elektrische installaties en pompinstallaties (16 pagina's).

14. Technisch onderhoud Aandacht voor conditiemetingen, een meerjarig onderhoudsplan, de organisatie en het omgaan met betonreparaties (8 pagina's).

15. Beheer Gegevens over een beheerplan en het operationeel, technisch, commercieel en administratief beheer (14 pagina's).

Bijlagen (14 pagina's):

B-1 Checklist Programma van Eisen

B-2 Symbolen en Pictogrammen

B-3 Het aangeven van uren, dagen, etc.

B-4 Normbedragen per parkeerplaats

B-5 Kengetallen beheer en onderhoud

B-6 Literatuuroverzicht

B-7 Afkortingen

B-8 Begrippen parkeergarage